Selecteer een pagina

De laatste woorden van Steve Jobs

Als je op zoek bent naar ‘de laatste woorden van Steve Jobs’ vind je verschillende artikelen, maar wel met ongeveer dezelfde strekking.

Op ‘go-lemon.nl/blogs’ valt te lezen dat deze miljardair, de oprichter van Apple op zijn 56e stierf aan alvleesklierkanker. Hij vertelde dat hij in de zakenwereld het toppunt van succes bereikte, maar eigenlijk in zijn leven weinig vreugde beleefde, mede omdat hij gewend was aan zijn succes en zijn miljarden op de bank. Bovendien verbleekte zijn rijkdom toen hij oog in oog met de dood stond. Ook vertelde hij dat hij alles door anderen kon laten doen; een auto voor hem rijden, een huis bouwen, maar nu hij terminaal ziek was, was er niemand die hem het gezonde leven kon geven, het leven is niet te koop.

Op ‘mynd.nu’ staat het volgende: “In het donker, kijk ik naar de groene lichtjes die de apparaten die mij in leven houden hebben en hoor ik het gehum van machines. Ik kan de adem van God voelen en hoe de dood dichterbij komt. Nu weet ik, als we genoeg welvaart hebben verzameld waar we ons hele leven mee kunnen doen, we andere dingen moeten najagen die daar niks mee te maken hebben. Iets belangrijkers dan dat: een relatie, kunst of een droom die we hadden toen we jong waren. Het non-stop najagen van geld verandert een persoon alleen maar in een verdraaid iemand, zoals ik.”

Verderop in het artikel wees hij de lezer erop om geen geld na te jagen, maar liefde. Hij duidde op het belang van het najagen van liefde voor je familie en je vrienden. Want liefde brengt goede herinneringen, ook als je er niet meer bent.

In het AD verscheen na de dood van Steve Jobs het verhaal dat hij zijn zus Mona Simpson aan de telefoon had en haar vroeg of ze snel wilde komen. Ze nam door de telefoon al afscheid omdat ze bang was dat ze te laat zou komen om Steve nog eenmaal levend te zien. Steve bleef deze nacht nog in leven. De volgende dag keek hij zijn vrouw en kinderen aan, daarna langs hen heen en voor hij zijn laatste adem uitblies zei hij: ‘Oh wow, oh wow, oh wow’

Wat hij daarmee wilde zeggen heeft hij niet meer uit kunnen leggen. ‘Wow’ is een uiting van verbazing of een uitroep van bewondering of ontzag. Was dat omdat hij zijn geliefden ‘wow’ vond of bedoelde hij met ‘wow’ verbazing, bewondering of ontzag voor het leven of omdat hij de adem van God voelde.

In Nederland was er in 2021 in Amersfoort een WOW-DAG. Dit was een landelijke dag voor weg-, vaarweg- en waterende professionals die werkzaam zijn bij de overheid. Het thema van dit congres was ‘Zonder elkaar ben je niets en met elkaar zijn wij alles’. Een echte ‘wow’ uitspraak.

Net als deze hekkensluiter: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Dit geldt echter niet voor de dood, want sterven doe je alleen, zelfs met al je geliefden om je heen. Oh wow, oh wow, oh wow.