Selecteer een pagina

Beide op 1 dag

Ik bedoel hiermee niet dat mensen op de dag van de echtscheiding een einde aan hun leven maken. Natuurlijk zal dat wel sporadisch gebeuren, maar ik heb er in elk geval geen cijfers over gevonden.

De link is wel dat het op 10 september World Suicide Prevention Day was. Op die dag werd er in de hele wereld aandacht gegeven aan alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, maar ook was er aandacht voor mensen die een poging hebben overleefd of mensen die aan zelfmoord denken. Bovendien was er ook aandacht voor familie, vrienden en anderen die in hun omgeving met zelfmoord te maken hebben gehad. Het schijnt dat elke zelfmoord gemiddeld 135 mensen raakt. Praten over zelfmoord, het doorbreken van het taboe, helpt namelijk om zelfmoord te voorkomen, maar helpt ook bij het verwerken van zelfmoord in je omgeving.

Het thema van dit jaar was ‘Zelfmoord voorkom je samen’. Dat betekent dat het goed zou zijn als wij ons, voor zowel we dat nog niet doen, ons verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van mensen in onze omgeving. Dit kun je doen door een gesprek aan te gaan met mensen in je omgeving die het psychisch zwaar hebben, door aandacht te geven, goed te luisteren, maar ook door te vragen of iemand kampt met suïcidegedachten en eventueel samen zoeken naar passende hulp.

En wat zijn nu de oorzaken, redenen, waarom iemand het psychisch zwaar kan hebben. Een van die redenen kan zijn dat iemand een slecht relatie heeft of bezig is met echtscheiding. Het bijzondere vind  ik dat het op 10 september niet alleen de dag is van de suïcide preventie, maar ook de dag van de echtscheiding.

Ik las dat het aantal zelfdodingen onder gescheiden mannen in 1 op de 10 gevallen plaats vindt in het eerste jaar na scheiding. Bij vrouwen ligt dit percentage op 15 %. Verder blijkt dat in de periode tussen 1 en 3 jaar na de scheiding naar verhouding meer mannen dan vrouwen zelfdoding plegen.

Dit zal vast niet de reden zijn dat beide dagen op dezelfde datum vallen, maar het is wel opvallend.

Volgens Psychology Today zijn er 6 redenen waarom mensen zelfmoord plegen.

  1. Depressie. Mensen met een depressie kunnen tot de conclusie komen dat het voor henzelf, maar ook voor de ander, het beter is dat ze ophouden te bestaan. Maar dit is geen onomkeerbaar verhaal. Iemand kan van een depressie genezen, en depressief of niet, het is altijd belangrijk om oog en oor te hebben voor iemand met een depressie, verbinding zoeken en houden kan van levensbelang zijn. Depressie komt veel voor rond echtscheiding.
  2. Psychose. In een psychose kan iemand stemmen horen die zeggen dat hij zelfmoord moet plegen.
  3. Impuls. Zelfmoord is vooral een impulsieve daad bij mensen die onder invloed zijn van middelen, zoals drank of drugs. Ook middelengebruik, met de bedoeling om pijn en verdriet van bv. een echtscheiding dragelijk te maken kan leiden tot fatale keuzes
  4. Een schreeuw om hulp, eigenlijk een indirecte mededeling dat je het niet alleen kunt.
  5. Een filosofische behoefte om uit het leven te stappen. Dit gaat om mensen die genoeg hebben van het leven, soms van het lijden en doelbewust een einde maken aan hun leven.
  6. Zelfmoord als ongeluk. Een voorbeeld hiervan is het doen van (seks)spelletjes, met name onder jongeren die leiden tot onbedoelde suïcide.

Nog even de link tussen echtscheiding en suïcide. Uit mijn praktijk weet ik ook dat veel stellen bij elkaar blijven uit angst dat de ander suïcide pleegt. Sommige mensen proberen echtscheiding te voorkomen door te roepen ‘als je bij me weg gaat dan spring ik voor de trein’. Helaas blijft dit niet altijd bij een dreigement. Ik ken verschillende voorbeelden van mensen die een einde aan hun leven hebben gemaakt, nadat hun partner een einde aan de relatie heeft gemaakt. Een zeer pijnlijke gebeurtenis, wat kan uitmonden in een lange tijd van psychisch lijden bij de achtergeblevene, maar soms ook tot boosheid en onbegrip bij de familie van de overleden persoon.

Wat een zware blog, als ik hem nu teruglees. Maar er is hoop, omdat is gebleken dat aandacht voor elkaar soms suïcide kan voorkomen, vooral het praten over suïcide gedachten en plannen en het zoeken en vinden van de juiste hulp. En dat is van het grootste belang, ook voor die 135 betrokkenen. Als bijvoorbeeld je ouders gaan scheiden heeft dit grote impact op kinderen, maar als 1 van je ouders ook nog zelfmoord pleegt is dit helemaal ontwrichtend. Dus, kijk om naar elkaar, zoek verbinding en zoek samen naar hulp.